Opločnik ARCO (linija Trend)

Opločnik koji se isporučuje samo na cijele redove, a isporuka na pojedinačne dimenzije nije moguća.

Pogodan za popločavanje pravougaonih površina , za srednja i teška opterećenja.