Mojkovac- Pasarela

Project Info

  • Construction Date

    Dec-2020

  • Category

    Betonska galanterija

Za partnersku firmu IGP FIDIJA izvodili smo postavljanje betonske galanterije na samoj pasareli, kao i na obodu pasarele,spirali, "zelenom trgu" i samom izlazu sa konstrukcije mosta ka gradu.

Izvodili smo radove na postavljanju ivičnjaka, kamenih ploča, rigole i kamenih granitnih kocki.