NEOTEX Epoxol Floor S White 13,50kg

Kategorije: Epoksidne smole za podove

Šifra: 100127

Proizvođač: NEOTEX

Dvokomponentni epoksidni sistem bez rastvarača za samonivelišuće podove.  

Područja primjene 

Pogodan sloj koji se može nanositi na cementne podove kojima je potrebna visoka mehanička i hemijska otpornost, npr. fabrike, laboratorije, skladišta, parkirna mjesta, garaže. Odlično pokriva pukotine i neravnine i brzog je sušenja za prohodnost, Epoxol®Floor S se takođe preporučuje za popravku i renoviranje starih podova.  

Osobine/Prednosti 

  Dvokomponentni epoksidni sistem na bazi odabrane smole i otvrdnjavače bez rastvarača koji pokazuju odlučnu otpornost na abraziju i žućenje, odličnu čvrstoća i otpornost na hemikalije (na alkalije, rastvore kisjelina, vode, naftnih ulja i mnogi rastvarači). U skladu sa Uredbom 2004/42 / EC o ograničenju V.O.C. za boje i lakove klasifikovan je kao SR-B2,0-AR0,5-IR4 prema EN13813. 

Kvalitet / Priprema podloge

 Betonska podloga mora biti kompaktna i dovoljno čvrsta (minimum 25 N / mm2) sa minimalnom snagom od 1,5 N / mm2. Podloga mora biti čista, suva (sadržaj vlage u podlozi <4%) i bez primjesa kao što su prljavština, ulje, mast, premazi i površinski tretmani itd. Betonske podloge moraju biti mehanički pripremljene pomoću mašina za brušenje ili opreme za uklanjanje cementnog mlijeka i kako bi se postigla otvorena teksturna površine.

Uputstvo za korišćenje

Samonivelišući Epoxol® Floor S: Posle sušenja nanosi se Epokol® Floor S. Miješajte obe komponente A & B temeljino. Epoxol®Floor S mora biti temeljno pomiješan pomoću električnog mješača malom brzinom i  temeljno miješati smješu u blizini strana i dna kontejnera. Kada su delovi A i B pomiješani, dodavati kvarcni pijesak M-32 postepeno pod stalnim miješanjem (tokom 3-5 minuta), u odnosu od 1: 0,8-1,2 dok se ne formira uniforman epoksidni malter.

VAŽNO 

Niske temperature i visoka vlažnost prilikom nanošenja produžavaju vreme sušenja itd. Omogućite bar 4 nedelje između livenja novih betonskih konstrukcija i nanošenja proizvoda. Direktno i kontinuirano izlaganje UV zračenju može vremenom prouzrokovati kamenac. Nakon miješanja cjelokupne mješavine (A + B + kvarcni pesak), brzo nalijte malter da spriječite uticaj visoke temperature i polimerizaciju unutar posude. Temperatura podloge mora biti najmanje 3 ° C iznad tačke rosišta da bi se smanjio rizik od kondenzacije ili cvjetanja na podu.