BK EPS KLEBER H 825ml na slamku

Šifra: 200116

Proizvođač: Bekament

Jednokomponentna niskoekspanzivna poliuretanska penaza za lijepljenje i montažu fasadnih izolacionih ploča na beton, gips i zidane površine, koji očvršćava u prisustvu vlage. Ima veoma dobru strukturu i odličnu adheziju i na temperaturi od +5ºC. BK-Pur EPS Kleber H je neotopiv nakon očvršćavanja, otporan na plesni, trajno elastičan i može se malterisati. Ako se pravilno primjenjuje, proizvod doprinosi uštedi energije i kao takav nalazi veliku prijmenu u niskoenergetskim objektima.