NEOTEX Neoroof white 13kg

Šifra: 400311

Proizvođač: NEOTEX

68.8€

-Hibridna hidroizolacija krovova.  

Opis

 Hibridni hidroizolacioni premaz za krovove sa UV-sistemom za ukrštanje, certifikovan proizvod, sa visokom refleksijom i ukupnom emisijom toplotne energije , obezbjedjuje termalnu izolaciju. Ona stvara nepropustljivi film protiv vlage sa otpornošću na ekstremne niske temperature do -35 oC. Osnovna primjena je i premazivanje mineralnih bitumenskih membrana sa gravitacionim kamenom. 

Oblast primjene

  Krovovi od betona, cementnih ploča, mozaika, cementnih mulja. Krovove sa otpornošću na stajaću vodu. Mineralne bitumenske membrane. Metalne površine. Pored fotonaponskih panela i ispod njih, povećavajući njihovu efikasnost. Cijevi za klimatizaciju. Nove ili stare poliuretanske hidroizolacione slojeve. Termoizolacioni poliuretanski paneli i polikarbonatne ploče.

Osobine/Prednosti

  Lako se nanosi i osuši u glatki film koji pokriva kapilarne pukotine i pruža potpunu zaštitu od vlage. Neoroof® ima ugrađen UV sistem ukrštanja, dizajniran da daje veoma dobru otpornost na prljavštinu. Nakon 2 dana izlaganja direktnoj sunčevoj svjetlosti ,film nije ljepljiv čak i pri visokim temperaturama. Otporan na nepovoljne vremenske uslove i održava se elastičnost na temperaturama od 35oC do + 80 oC, nudi odličanu nepropustljivost za vodu.

Uputstvo za upotrebu

 Priprema površine:  Podloga treba da bude čista, suva i bez prašine, ulja, masti ili bilo kojih slabo vezujućih materijala. Preporučljivo je prajmerisati površinu sa Revinex® razblažen vodom u odnosu Revinex®: voda 1: 3, da bi zapečatili bilo kakve pore, popravili površinu i stoga postići jaču adheziju i veću pokrivenost ili Silatex® Primer razređen sa 30% rastvarač Neotex 1111. 

Primjena

  Dobro promješati proizvod u posudu. Nakon prajmerisanja, svaki put koristite najmanje dva sloja Neoroof® pomoću četke ili valjka nanijeti materijal u vertikalnom ili drugom pravcu od onog koji je prethodni premaz. Razblažite sa 5-10% vode za prvi premaz.

VAŽNO

  Neoroof® se ne smije primjeniti pod vlažnim uslovima, ili ako se očekuju takvi uslovi za vrijeme sušenja proizvoda.