102

Završeni radovi na laboratoriji UDG

Kompanija Megrap d.o.o. iz Podgorice je odabrala upravo našu ponudu za radove epoksidnog poda na univerzitetu UDG Podgorica. Pod podliježe HASAP kriterijumima, jer je u pitanju laboratorija ove školske ustanove i nešto je u čemu se mi jako dobro snalazimo. Naš kvalitetan lager epokisda i mix mašina za epokside omogućila nam je brzi start na ovom projektu, a to je ono što je investitor upravo tražio. Naš tim epoksidaša je posao uradio brzo, odgovorno i kvalitetno i našoj firmi pribavio još jednog zadovoljnog partnera, kompaniju Megrap d.o.o. sa kojom ćemo ponovo zajedno ići u nove izazove.