Luka Bar

Informacije

  • Datum

    Aug-2017

  • Kategorija

    Epoksidi

Osnovana 1906. godine, smještena na samom ulazu u Jadran, Luka Bar posjeduje značajne komparativne prednosti u odnosu na luke sjevernog jadrana, skraćujući  tranzit - time i stvarajući uštede u troškovima pomorskog transporta. Integrisana sa željezničkom prugom Beograd - Bar i drumskom mrežom saobraćajnica, Luka Bar predstavlja značajnu kariku u lancu intermodalnog transporta.

Na ovom projektu bili smo angažovani od strane Q-TEC Group za postavljanje epoksidnog poda, antistatičkog epoksidnog poda u centralnom skladištu.