ŽELJEZNIČKI MOST 48 - KOLAŠIN

Informacije

  • Datum

    Sep-2021

  • Kategorija

    Fasade

Od partnerske firme IGP Fidija angažovani smo za rekonstrukciju željezničkog mosta br. 48 kod Kolašina.

Zadaci koji su bili predstavljeni "ispred nas", a sa naše strane i uspješno obavljeni jesu: montaža i demontaža skele, kao i reparacija mosta sa malterom.