Pljevaljska diatreta - fontana

Informacije

  • Datum

    Nov-2022

  • Kategorija

    Hidroizolacija

Fontanu po ugledu na pljevaljsku diatretu ( Staklena čaša pronađena je 1975. god u nekropoli Municipijuma, datira iz IV veka i napravljena je u kelnskim radionicama. Ovakve vrste čaša imale su poseban značaj i mogle su pripadati samo ljudima visokog staleža i sahranjivane su sa vlasnikom. Na svetu postoje još samo četiri primerka) reparilari smo tečnom membranom na bazi poliuree NeoProof Polyurea - dva sloja. Završni premaz je urađen Temadurom 20 , otpornim na hlorisanu vodu u boji po izboru investitora.