Opločnik PROMENADA (linija Trend)

Dvoslojni opločnik, proizvodi se u kombinovanoj formi od dve dimenzije. Isporučuje se samo na cijele redove, a isporuka pojedinačnih dimenzija nije moguća. Koristi se za srdnja i teška opterećenja.